La secretaria està oberta tots els dies laborables, de dilluns a divendres, de les 7 del vespre fins les 9 de la nit.
Allí trobareu a la Miriam  i al Pere per tal de que pugueu fer les vostres gestions.
Estem a :

Carrer d’Orient, 17
Reus 43204
Apartat de correus núm. 276
Tel/Fax: 977 345 040
E-mail: aec@aecreus.cat

JUNTA DIRECTIVA

L’actual junta directiva de l’Associació Excursionista Catalunya de Reus, elegida pels socis el dia 3 de novembre de 2011, és la següent:

President                     Gerard Prats Isern
Vicepresident 1r.       Francesc Estrada Cabré
Vicepresident 2n.      Maria Medan  Boronat
Secretari                       Pere Camí  Vilà
Vicesecretària            Anna Gutiérrez Hernández
Tresorer                       Joan Torrell Cavallé
Vocal                             Pere López  Bastida
Vocal                             Miquel Reyes Brito