Llista de modalitats i preus Llicències federatives 2018:

Obtenir la llicència

Benvolgut consoci:

En el cas d’estar interessat en la llicència federativa per a l’any 2019, preguem ens facis l’ingrés o transferència bancària al número de compte que l’Entitat te obert a “La Caixa”:

ccc

per l’import corresponent a la llicència que desitgis, i segons els quadres de preus que t’adjuntem, on es detallen les cobertures i quotes anuals segons que la vulguis tramitar tant sols de la FEEC., o habilitada amb la FEDME, especificant molt clar el teu nom, per les oportunes comprovacions.

Una vegada comprovat que es fet l’ingrés, procedirem a la tramitació de la llicència. Per poder garantir la seva vigència des del dia 1 de gener caldrà que l’ingrés estigui fet per tot el pròxim dia 23/12.

Si no ens manifestes el contrari, considerem que les dades personals amb les que es va tramitar la llicència de l’any anterior i de que disposem en els nostres arxius son correctes. Preguem que en el cas de canvi de domicili ens facilitis l’actual, per tal de que la recepció de la revista “VERTEX”, – els que hi tinguin dret per el tipus de llicència escollit – sigui correcta.
En el cas de sol·licitud de primera llicència, tens que facilitar-nos necessàriament l’adreça completa i núm. de DNI, passant per l’Entitat per signar la cessió de dades personals per la seva tramitació per la FEEC.

Atentament,

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA CATALUNYA DE REUS
Reus