Les quotes per associar-se l’any 2021 ( gener a desembre ) seran les següents:


INFANTIL
Gratuït


Fins als 14 anys

JUVENIL
23 EUR


Fins als 18 anys

ACTIU
43 EUR


Majors de 18 anys

JUBILAT
22 EUR


Majors de 65 anys

UNITAT FAMILIAR
52 EUR


2 adults + fills fins a 14 anys

UNITAT FAMILIAR JUBILATS
26 EUR


Titular major de 65 anys

NOTA: A les quotes s’aplicarà un 50% descompte a partir 1 de setembre.