NOTA: Aquest calendari és susceptible de canvis en funció de la coincidència d’alguna d’aquestes dates amb festivitats que no hagin estat previstes en la seva confecció.