14 d’Abril: “Excursió Preparatòria ReusPradesReus 2024”

Consta de 2 itineraris A ESCOLLIR:
    I).-  Reus – Prades: 26 km
    II).- Prades – Reus: 28,8 km

Activitat

Associació Excursionista Catalunya de Reus
Excursió Preparatòria Reus-Prades-Reus 2024