El local social de l’Associacó Excursionista de Catalunya de Reus dispossa d’un rocòdrom per als socis que desitgin.

L’horari del rocòdrom serà de dilluns a divendres de 19h a 21h

Requeriments: Disposar de la llicencia federativa C o superior ( que inclou la pràctica de la «Escalada» )